Mevka, Kurumsallaşmaya Destek Sağlayacak

Faaliyetlerine başladığı 2009 yılından bu güne kadar açmış olduğu mali ve teknik destek programları ile TR 52 Karaman-Konya Bölgesi’nde

06.08.2020 17:00, 2 ay önce eklendi.
Mevka, Kurumsallaşmaya Destek Sağlayacak

eş finansmanlar ile birlikte 300 Milyon TL’den fazla yatırımı harekete geçiren ve bu destekler sayesinde bölgede 2.500’ün üzerindeyeni istihdam oluşturulmasını ve 125.000 kişinin farklı konularda eğitim almasını sağlayan Mevlana Kalkınma Ajansı, Teknik Destek Programı ilan etti.

Mevlana Kalkınma Ajansı,ilan etmiş olduğu program ile TR52 (Karaman-Konya) Bölge Planı’nda yer alan öncelikler ve 2020 Yılı Sonuç Odaklı Program kapsamında yerel aktörlerin, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkılarını artıracak çalışmaları için kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı danışmanlık faaliyetlerine destek sağlamayı hedeflemektedir.Ajans, bugüne kadar ilan ettiği teknik destek programlarından farklı olarak bu yıl imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’leri de program kapsamına aldı.

İlan edilen programla ilgili ayrıntılı bilgiler aktaran MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, “Kuruldukları bölgelerde yer alan KOBİ’lere yönelik olarak uyguladıkları mali destek programları ile bir yandan bölgesel kalkınmayı ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve diğer yandan da bölgeye ulusal ve uluslararası yatırım çekmek adına çalışmalar yürüten kalkınma ajansları, aynı zamanda teknik destek programları vasıtası ile de bölgenin potansiyelini harekete geçirecekkültür, turizm, eğitim, sağlık ve teknolojigibi daha pek çok alanda altyapı, araştırma, raporlama ve fizibilite çalışmalarına da desteklerini sürdürmektedir. Kurum olarak bizler de bu minvalde “Yerelde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi” ve “İmalatçı KOBİ’lerde Kaynak Verimliliğinin ve Kurumsallaşmanın Sağlanması”önceliklerinde teknik destek programı ilan etmiş bulunuyoruz. Program kapsamındaenerji verimliliği etütleri,yalın üretim faaliyetleri ve kurumsallaşmaya yönelik olarak aile/ortaklık anayasasısisteminin kurgulanması çalışmalarına destek vermeyi planlıyoruz.İlk önceliğimiz çerçevesinde kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik talepler,bölgedeki kurum ve kuruluşlara ait yapı ve hizmetlerde enerji verimliliğine yönelik talepler,bölgede kamu sağlığına yönelik önleyici, destekleyici ve/veya geliştirici faaliyetlere yönelik talepler,bölgenin kültürel değerlerinin, el sanatları, gastronomi, arkeolojik, inanç, sağlık vb. farklı turizm alanlarının tanıtımıfaaliyetlerine yönelik talepler,imalatta ve enerji kullanımında verimliliğe yönelik talepler desteklenecektir.Bunlara ek olarakCOVID-19 sonrası her türlü üretim alanlarına (tarım, sanayi) yönelik eylem planı, ihtiyaç analizi vb. çalışmalar,bölgenin yatırım ortamının geliştirilmesi ve bölgeye yatırım çekme amacına yönelik sektör ve alt sektör bazlı ön fizibilite çalışmaları,bölgedeki yazılım firmalarının üretim kabiliyetlerinin tespitine yönelik araştırmalar,atıkların geri kazanılması yöntemleri,gıda ve makine sektörü ile savunma sanayii parça eşleştirmesi yatırımları,kurumların kaynak verimliliği çalışmaları gibi alanlarda yürütülecek olan araştırma ve fizibiliteler de yine ajansımız tarafından destek kapsamına alınacaktır. İkinci önceliğimiz olan imalatçı KOBİ’lerde enerji/kaynak verimliliğinin ve kurumsallaşmanın sağlanması başlığımız doğrultusunda ise, bölgemizdeki KOBİ’lerimizin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla yıllık enerji tüketimleri 0-250 TPE olan işletmeler için ön etüd, 251 veüzeri olan işletmeler için ise detaylı etüd hazırlanması çalışmalarına, yalın üretim çalışmalarına, kurumsallaşmaya yönelik olarak alile/ortaklık anayasası sisteminin kurgulanması çalışmalarınaajansımız tarafından kaynak aktarılacaktır.

 

Anahtar Kelimeler:

Yorum yapYorumlar

Henüz yorum yapılmamış!

Diğer haberlerAnket

Yükleniyor...

NAMAZ VAKİTLERİ

Sosyal Platformlarda

Rss Bağlantıları

Sistem


İmer yayın organı


Bu web sitesi tamamen özgür yazılım araçları kullanılarak sanater tarafından yapılıp, yayınlanmaktadır. Konya havadan çekim, Dinar Sürücü Kursu, Konyada Tadilat