Yokuş’tan Döner Sermaye Hakkı Engellenen Üniversite Çalışanları İçin Kanun Teklifi

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının düzenlenmesi amacıyla Meclis Başkanlığına kanun teklifi ve

04.09.2019 22:29, 6 ay önce eklendi.
Yokuş’tan Döner Sermaye Hakkı Engellenen Üniversite Çalışanları İçin Kanun Teklifi

verdi. Bilindiği üzere 2547 Sayılı Kanunun Yükseköğretim kurumlarında Döner Sermaye İşletmeleri kuruluş, işletme ve yürütme faaliyetlerini düzenleyen 58. maddesinin Döner Sermaye Gelirlerinden kurum çalışanlarına yapılacak katkı payı ödemelerini düzenleyen (d) ve (e) maddelerinde 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK’nin 5 inci madde (f) bendinde ,

d) fıkrasında yer alan “personele” ibaresi “öğretim elemanlarına” şeklinde,

e) fıkrasında yer alan “, memurlara ve sözleşmeli personele ödenir.” ibaresi “ödenir.”

Şeklinde değişikliğe gidilmiş ve Yükseköğretim kurumlarında çalışan idari personelin kurumlarına sağladıkları katkı ve değerler yok sayılmış, döner sermaye katkı payı hakları ellerinden alınmıştı.

Yokuş, kapsamlı olarak hazırladığı kanun teklifine ilişkin;

“Yükseköğretim kurumlarının vazgeçilmez 3 ana unsurundan biri olan idari ve teknik personelin varlığını, kurumlarının işlerliğine sağladıkları katkıyı görmezden gelmek söz konusu bile olamayacağı gibi kurum çalışanları arasında akademik personelin yararlandırıldığı döner sermaye katkı payı ödemelerinden idari ve teknik personelin yine katkısı oranında yararlandırılmaması insan haklarına aykırı, anayasanın eşitlik ilkesine ve adil gelir paylaşımı anlayışına ters, çalışma barışını ve huzurunu bozan, demokrasi ile de bağdaşmayan ve savunulması imkan dahilinde olmayan bir uygulamadır. Söz konusu yanlış uygulamanın bir an önce sonlandırılması gerekmektedir.Bahsekonu KHK nın ilgili maddesinin iptali ve eski haline dönüştürülmesi yönünde yapılacak düzenleme ile herhangi bir bütçe gereksinimi olmaksızın düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında akademik personel için halen devam eden “ek ödeme” uygulamasının yanısıra katkı payı ödemesinin aynı şekilde idari ve teknik personele tekrar başlatılmalıdır.” Dedi.

ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ DÖNER SERMAYE HAKKI ENGELLENMEMELİ

Yokuş, Döner sermaye işletmeleri olmayan yükseköğretim kurumlarında da en kısa zamanda döner sermaye işletmeleri kurulması ve düzenli olarak gelir getirici yapıya kavuşmalarının sağlanmasına yönelik yaptığı açıklamada;

“Bu konuda gerekli girişimlerin başlatılması ve yükseköğretim kurumlarında çalışan idari ve teknik personelin diğer kurum çalışanları ile eşit düzeye getirilebilmesi noktasında bir aşama kaydedilmesi elzemdir. Bu haksızlığın giderilmesi toplum huzuru, çalışanların refahı, aidiyet duygularının kazandırılması, sosyal ve eşitlikçi devlet ilkesine uygun düzenlemelerin gerçekleştirilmesine yönelik bir girişim olarak yükseköğretim kurumlarımızda çalışan yükseköğretim personeli on binlerce kamu çalışanının haklı talebi ve beklentisidir.” Şeklinde ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

Yorum yapYorumlar

Henüz yorum yapılmamış!

Diğer haberlerAnket

Yükleniyor...

Söz Sizde!

NAMAZ VAKİTLERİ

Sosyal Platformlarda

Rss Bağlantıları

Sistem


İmer yayın organı


Bu web sitesi tamamen özgür yazılım araçları kullanılarak sanater tarafından yapılıp, yayınlanmaktadır. Konya havadan çekim, Dinar Sürücü Kursu, Konyada Tadilat