Kabalak; “Öğrenciler meslekleri iyi tanıyıp, sevmeleri ile başarılı olurlar.

Özel Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Osman Kabalak, öğrencilerin gelecekteki meslek yaşamlarında

19.07.2019 11:25, 1 yıl önce eklendi.
Kabalak; “Öğrenciler meslekleri iyi tanıyıp, sevmeleri ile başarılı olurlar.

başarılı olabilmesi için eğitim- öğretim süresince mesleklerini iyi tanımaları, kabullenmeleri ve sevmelerinin önemli olduğunu söyledi.

 

Öğrencilerin meslek seçime önem vermeleri gerektiğini belirten Osman Kabalak, “Meslek seçimi, kişinin birçok meslek arasından kendi kişiliğine özelliklerine ve yeteneklerine uygun olduğunu düşündüğü, doyum alacağına inandığı işe yönelmesidir. Öğrencilerin gelecekteki meslek yaşamlarında başarılı olabilmesi için eğitim öğretim süresince mesleklerini iyi tanımaları, kabullenmeleri ve sevmeleri önemlidir. Sağlık Meslek Liselerinin iki amacı vardır. Bunlardan ilki Türk Milli Eğitim sisteminin genel amaçları doğrultusunda üniversitelere donanımlı öğrenciler yetiştirmektir. İkincisi ise kendi kendine yetebilen, çevresine, ailesine ve hastalara sağlık danışmanlığı yapabilen, gerektiğinde bakım ve tedavilerini üstlenebilen bireyler yetiştirmektir. Günümüzde hasta bakımının kaliteli, güvenli ve kesintisiz biçimde sürdürülmesinde insan gücü önemli bir etmendir. Bu bağlamda birçok ülkede ve ülkemizde artan bakım hizmetlerini karşılamada insan gücüne olan gereksinimi arttırmış olup, hemşire yardımcılığı kavramını ortaya çıkarmıştır. Sağlık Meslek Liselerinin hemşire yardımcılığı bölümünde 4 yıl süreyle eğitim verilmektedir. Mesleki eğitimde genel bilgi ve kültür derslerinin yanı sıra meslek dersleri ve bunların uygulamalı dersleri de verilmektedir” dedi.

 

Hemşireler Klinik destek elemanı olarak yerleştiriliyor

 

Hemşire yardımcılığı bölümünden mezun olanların klinik destek elamanı olarak çalıştırıldığını ifade eden Osman Kabalak, “Hemşire Yardımcısı, 14.04.1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına dair kanunun ek 13. Maddesi ve 11.10.2011 tarihli Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. Maddesine istinaden çıkarılan 22.05.2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan sağlık meslek mensuplarının görev yetki ve sorumluluklarına dair yönetmelikte yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre, Sağlık Meslek Liselerinin Hemşire Yardımcılığı bölümünden mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına İş-Kur aracılığıyla Klinik destek elemanı olarak yerleştirilmişlerdir. Yerleştirilen öğrencilerimiz, poliklinik hizmetleri, hastayı muayene, tedavi ve girişimsel işlemlere hazırlama, işlem sonrası bakım ve takiplerini yapma, sağlık destek birimlerinde ve ameliyathanelerde ekip üyesi olarak görev yapmaktadırlar.”

 

İyi eğitim alan hemşire yardımcıları tüm sağlık sistemini olumlu yönde etkiler

 

Özel Lokman Hekim Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Osman Kabalak iyi bir eğitim alan hemşire yardımcılarının sağlık sistemini olumlu etkilediğinin üzerinde durarak, “Klinik çalışmalarda ise, doktor, hemşire ve diğer sağlık elemanlarının çalışmalarına, görev yetki ve tanımında belirtilen hususlar doğrultusunda hastanın takibi, konsültasyonu, ameliyata hazırlık, ameliyat sonrası bakım ve takip, yoğun bakımlarda hasta hijyenini sağlama, hastaların beslenme ve mobilizasyonunu sağlama gibi hizmetlere katkıda bulunmaktadırlar. Hemşire yardımcısının görev ve sorumlulukları olarak gördükleri işleri şu an hemşireler halihazırda gerçekleştirdikleri gibi, hemşire yardımcılığı öğrencilerinin hemşirelerden farklı olarak görevleri arasında invaziv (enjeksiyon vb.) işlemler bulunmamaktadır. Hemşire yardımcılığı mesleğinin toplum tarafından benimsenmesinde, verilen hizmetin kalitesi, eğitimin kalitesinden ayrı düşünülemez. İyi eğitim alan hemşire yardımcılarının sağlıklı-hasta birey ve ailesine kaliteli ve güvenli bakım vermesi, tüm sağlık sisteminin sonuçlarını olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle mesleğin güçlendirilmesinde, mesleki eğitimin nitelik ve düzeyinin yükseltilmesi, değişen şartlara ve durumlara göre eğitim almaları ve kendi eğitimlerini akademik doğrultuda geliştirmeleri önceliklidir.  Sonuç olarak; hemşirelik, yardımcı hemşirelik ve hasta bakıcılığı gibi birimlerin görev tanımları birbiriyle karıştırılmamalıdır” diye konuştu.

 

Yorum yapYorumlar

Henüz yorum yapılmamış!

Diğer haberlerAnket

Yükleniyor...

Söz Sizde!

NAMAZ VAKİTLERİ

Sosyal Platformlarda

Rss Bağlantıları

Sistem


İmer yayın organı


Bu web sitesi tamamen özgür yazılım araçları kullanılarak sanater tarafından yapılıp, yayınlanmaktadır. Konya havadan çekim, Dinar Sürücü Kursu, Konyada Tadilat