Kalaycı Tarımsal Sulamaya Dair Elektrik Borçları Tümüyle Silinmeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Genel Kurulda 43 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanun

22.02.2019 14:10, 3 ay önce eklendi.
Kalaycı Tarımsal Sulamaya Dair Elektrik Borçları Tümüyle Silinmeli

Teklifinin tümü üzerine yaptığı konuşmada

 “Engelliler, kadro alamayan taşeron işçiler, Konya ovası projeleri ve çiftçilerin sorunları”nıgündeme getirmiştir. Bilgilerinize sunarız.

Engellilerin kendi gelirleri esas alınmalı.

Engellilerin muhtaçlık durumlarının belirlenmesinde ailelerinin gelirinin dikkate alınması da doğru değildir. "Muhtaç değilsin." denilerek aylığı kesilen veya başvurusu reddedilen engelliler bu defa ailelerinin yanına muhtaç bırakılmışlar, diğer aile bireylerine bağımlı hâle getirilmişlerdir. 

Bu durum mutlaka düzeltilmeli, gelir testi yapılırken aile geliri yerine engellilerin kendi gelirleri esas alınmalıdır. 

Kamuda engelli kotaları yüzde 5'e çıkartılmalı.

Engellilerin en önemli sorunlarından biri işsizliktir. Engellilerin işe yerleştirilmeleri, üretime katılmaları ve topluma kazandırılmaları temin edilmelidir. Bu amaçla kamuda engelli kotaları yüzde 5'e çıkartılmalı ve münhal engelli kontenjanlarına süratle atama yapılmalıdır. 

İstihdamın teşviki ve işgücü maliyetinin azaltılması kapsamında olumlu bir düzenleme olmakla birlikte, çok iyi şekilde denetlenmelidir. Çalışma hayatı ve işgücü piyasasında yaşanan yapısal sorunlara yönelik köklü düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 

Kamuda kadro alamayan çeşitli statüde çalışanların tamamı kapsama alınmalı.

Kadro alamayan taşeron işçilerin sorununa çözüm getirilmeli, ortaya çıkan eşitsizlik giderilmelidir. Bilindiği üzere 24 Aralık 2017 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilere kadro verilmesi için düzenleme yapılmıştır. Ancak, bu düzenleme kamudaki taşeron işçilerin tamamını kapsamamıştır.

Kapsama alınmayanların başında KİT'lerde çalışan taşeron işçiler gelmektedir.  4 Aralıktan önce çalışmış olanlar, joker olarak çalışanlar, kiralık araçların şoförleri kapsam dışında kalmış, tüm şartları taşıdıkları hâlde ihalelerin yaklaşık maliyeti içinde personel giderleri yüzde 70'in altında olması hükmüne takılan taşeron işçilere kadro verilmemiştir. 

Kamunun asıl işlerinde çalıştıkları halde başta hastanelerde olmak üzere bilgi işlemci, laborant, tekniker, kimyager, radyolog olarak çalışan taşeron işçileri kadro alamamıştır.

Bu çalışanların taşeron işçisi olduğu açık olup, kadro verilmemesinin haklı bir gerekçesi yoktur. İhalede personel çalıştırmanın yanı sıra malzeme, yazılım ve benzeri işlerin de olması bu çalışanların taşeron işçisi olduğu gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. 

Milliyetçi Hareket Partisi olarak, hak ve hakkaniyet açısından, kadro alamayan taşeron işçilere de kadro verilmesini, yapılan düzenlemenin tamamına erdirilmesini umuyor ve bekliyoruz. 

Köklü bir düzenleme yapılmalı, KİT'ler de dâhil tüm kamuda taşeron, sözleşmeli, geçici, vekil, fahri ve ücretli statüde çalışanların tamamı kapsama alınmalılar.

Kamuya geçen taşeron işçilerin ücret artışlarında enflasyon farkının dikkate alınması gerekmektedir. Ocak ayında yapılan zamma, adalet ve eşitlik ilkeleri gereği enflasyon farkı da eklenmelidir.

 Çiftçimizin üretimi sürdürebilecek gücü kalmamıştır.

Çiftçimizin bankalara olan toplam kredi borçları BDDK verilerine göre 2018 sonu itibariyle 104,5 milyar liraya, takipteki tarımsal kredi tutarı ise 3,9 milyar liraya ulaşmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi çiftçilerimizin zor durumda olduğunu, çiftçilerimiz için acilen bir tedbir paketi açıklanması ve bu kapsamda tarımsal kredi borçlarının uygun şartlarda yapılandırılması gerektiğini sürekli dile getirmiştir.

Faiz oranları biraz daha düşük tutulmalı.

Yapılan düzenleme ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası borçlarına çok önemli bir kolaylık getirilmekle birlikte, çiftçimizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar dikkate alınarak uygulanacak faiz oranlarının biraz daha düşük tutulması görüşündeyiz. Özellikle, yüzde 15 taksitlendirme faizi yüksek olup, makul bir orana indirilmelidir.

Çiftçimiz zor günler yaşamaktadır. Ürettiği ürünü değerinde satamayan ve başta mazot, gübre ve yem olmak üzere yüksek girdi maliyetlerinin altında ezilen, bankalara olan kredi borçları sürekli artan çiftçimizin üretimi sürdürebilecek gücü kalmamıştır.

Tarım sektörünün yapısal sorunlarını çözecek, tarımsal girdi yükünü azaltacak ve tarım sektörünü yeniden ayağa kaldıracak tedbirler alınmalıdır. Tarıma dört elle sarılmış, tarımda sanayileşmiş ve tarım ürünleri ihraç eden ülkelerin gelecekte söz sahibi olacağı asla unutulmamalıdır.

 Tarımsal sulamaya dair elektrik borçları tümüyle silinmeli.

Çiftçinin ve üreticinin temel girdilerini ucuz alabilmesi sağlanmalıdır. Çiftçimizin maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla tarımsal sulamada kullanılan elektrik için daha düşük tarife belirlenmelidir. 

On yıl öncesinden gelen ve TEDAŞ'a olan tarımsal sulamaya dair elektrik borçları, tahsil kabiliyetinin kalmadığı da dikkate alınarak tümüyle silinmelidir. 

Tarımsal desteklemeler mutlaka artırılmalı ve zamanında ödenmelidir. Tarımsal destekler, üretici refahını artıran, girdi maliyetlerini azaltan, üretim maliyeti ve ürün fiyatı dengesini gözeten, üretimde verimliliği artıran bir anlayışla belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

Konya kenevir yetiştiricilik bölgesi kapsamına alınmalı.

29 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Kenevir Yetiştiriciliği̇ ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik” ile kenevir yetiştiriciliğine dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu Yönetmelik ile izinli kenevir yetiştiriciliğinin 19 il ve ilçelerinde yapılabileceği düzenlenmiştir. 19 il arasında Konya’nın neden yer almadığı anlaşılamamıştır. Esasında tarihine baktığınızda Konya geçmişte kenevir yetiştirilen bir ildir. Mutfak kültüründe bile Selçuklu mutfağından gelen meşhur kenevir helvası bulunmaktadır.

Su ihtiyacı fazla olan Konya’da su tüketimi az olan bitkilerin ekilmesi önem arz etmektedir. Konya ve ilçeleri, tarım ve sanayi altyapısı yönünden de kenevir üretim ve işleme merkezi olabilme kapasitesine sahiptir.

Konyalı çiftçilerimiz kenevir üretimi yapabilmek için yoğun talepte bulunmaktadır.  Konya ve ilçeleri bir an önce kenevir yetiştiricilik bölgesi kapsamına alınmalıdır.

 Konya Ovası’nın su ihtiyacını karşılamak için yeni projeler uygulamaya konulmalı.

Suyun petrolden daha fazla önem kazandığı dünyamızda, su sıkıntısı çeken ülkemiz için bir damla su çok önemlidir. Ülkemizde hâlen su varlık ve kaynaklarının korunması, yönetimi konusunda yeterli mevzuat bulunmamaktadır. Bu, önemli bir eksikliktir. Su kanunu acilen çıkmalıdır.

Konya Ovası’nın su ihtiyacını karşılamak için dış havzalardan su getirecek yeni projeler hızla uygulamaya konulmalıdır.

Obruklar Konya Ovası için alarm veriyor.

Sürdürülebilir bir tarım ve verimlilik için belli ilkeler çerçevesinde havzalar arasında su transferi yapılması gerekmektedir. Son günlerde sıklıkla oluşan obruklar Konya Ovası için alarm vermekte ve hayatı da tehdit eder hâle gelmiş durumdadır. 

 

Yorum yapYorumlar

Henüz yorum yapılmamış!

Diğer haberlerAnket

Yükleniyor...

Söz Sizde!

NAMAZ VAKİTLERİ

Sosyal Platformlarda

Rss Bağlantıları

Sistem


İmer yayın organı


Bu web sitesi tamamen özgür yazılım araçları kullanılarak sanater tarafından yapılıp, yayınlanmaktadır. konya arsa